LOADING

Et levende sted der vi kan tenke, reflektere og sammen skape engasjement for unge.​ Der din kompetanse er viktig, som ung brukermedvirker, som veileder for unge, i kraft av andre funksjoner for unge. Vi samler folk med ulike perspektiver og utforsker mulighetsrommene det gir oss.

5-6 april 2022

Program