LOADING

Aktivitetsplanen - et verktøy for gode brukermøter?

Aktivitetsplanen er noe av det første unge møter når de registrerer seg som arbeidssøkere. Men hvordan kan aktivitetsplanen bli mer enn et administrativt verktøy? Hvordan kan vi bidra til at unge ser muligheter i planen, og hjelpe dem å bruke planen aktivt? I dette mulighetsrommet ser vi etter svar på disse spørsmålene.

Opplæring og utdanning

Kompetanse blir viktigere og viktigere, men hvordan kan NAV hjelpe brukere å få utdanning? I dette mulighetsrommet deler vi erfaringer og ser på hvordan NAV kan hjelpe unge på best mulig måte. Vi møter også Karrieresenteret og diskuterer hvordan vi kan samarbeide med dem. 

“Alle kan jobbe, problemet er at de ikke vet det selv”

“Jobb er jobb” sa vi før, men er det egentlig det? Passer vi ikke bedre til noen ting enn andre? I dette mulighetsrommet ser vi på hva vi kan lære av Supported Employment-metodikken i oppfølging av arbeidssøkere, og hvordan vi kan være med på å skape muligheter for unge som syns det er vanskelig å finne arbeid som passer for dem.

Frivillighet - en kilde til erfaring og kompetanse 

I dette mulighetsrommet får deltakerne høre Frivillighet Norge fortelle om hva frivillighet er og kan være. Vi skal reflektere rundt hvilke erfaringer man tar med seg fra frivillig arbeid som kan være aktuelle i jobb og hvordan veileder kan støtte opp under denne kompetansen 

Ungdom og rus
En del unge har utfordringer med rus og psykiatri (ROP). I dette mulighetsrommet snakker vi om unge som har slike lidelser og hvordan vi kan møte denne gruppen på best mulig måte.

“Gaming som kompetanse”

Erfaring fra gaming kan være en verdifull kompetanse til bruk i både utdanning og jobb. I dette mulighetsrommet utforsker vi hvordan vi best mulig kan hjelpe unge med digital kompetanse til å komme i jobb eller utdanning ved hjelp av kunnskap, erfaring og kompetanse de har tilegnet seg gjennom gaming. 

Tillit og kommunikasjon 

Mange unge vet lite om NAV og gruer seg til å kontakte oss. Når de først møter oss er tilliten lav. Hva vet unge om NAV før de kontakter oss? Hva betyr forkunnskapen for det første møtet? Hvordan kan NAV ivareta dette på god måte? Hvordan kan veileder, i møte med de unge, være med og skape tillit?

En helt vanlig ungdom - refleksjoner rundt veiledning

I dette mulighetsrommet vil du få presentert en casebeskrivelse av en bruker du antagelig har møtt før. Deretter vil det bli fremmet en påstand til diskusjon, før du får synet til en fagperson presentert. Workshopen søker både å provosere og engasjere, og målet er at du skal gå derfra med noen håndfaste praktiske tips som du forhåpentligvis vil få god bruk for i din veilederhverdag.

"Nå kom han for sent for fjerde gang denne uka…"

Hvordan er det å glemme ting, komme for sent og kjenne at man ikke kommer helt i gang? I dette mulighetsrommet møter vi Hjelpemiddelsentralen og får innsikt i hvordan disse utfordringene kan være. Sammen skal vi se på hvordan NAV kan tilrettelegge for unge med kognitive utfordringer, samt hvilke hjelpemidler som er aktuelle for dem.

Veiledere som følger opp unge – "Forståelse av rollen, opplevelsen av ansvar og forventninger fra den unge"

Møtet med den unge kan vekke sterke følelser i oss alle, og mange hjelpere kjenner på et sterkt behov for å nettopp hjelpe. Dette gjør at mange strekker seg langt i denne rollen, av og til lengre enn mandatet eller oppdraget vårt tilsier. I denne workshopen ønsker vi å gå inn på hva man som veileder kan gjøre for å møte forventningene til den unge, samtidig som en ivaretar rolle, mandat og hjelpebehov.

Hva motiverer folk til å jobbe?

I mulighetsrommet snakker vi om ulike motivasjonsfaktorer for å jobbe utover det rent økonomiske. Deltakerne blir bedt om å reflektere rundt egen motivasjon til å jobbe og det blir diskusjon om hvordan man som veileder kan utforske og finne motivasjonsfaktorer hos brukeren.

Hvordan kan vi i NAV bidra til å forebygge økonomiske problemer for ungdom?

Pandemien er langt fra over, og det er svært usikkert hvor alvorlige virkningene av den vil bli på lang sikt. Unge har blitt hardt rammet under pandemien, mange har måttet avbryte sine studier, mistet jobben eller blitt permittert, ikke alle har opparbeidet rett på trygdeytelser hos NAV. Yngre har ofte mindre oppstarte midler og følelsen av utenforskap blir for mange stor når deltagelse på sosiale arenaer ofte koster penger. Hva innebærer tjenesten økonomisk råd og veiledning i NAV, og hvordan kan vi jobbe godt med dette for å nå ungdom? 

Fra veiledning til samarbeid

Hvordan bør vi egentlig møte de unge vi følger opp? Og når er det riktig å legge litt press på dem? I dette mulighetsrommet snakker vi om hvordan NAV og unge kan samarbeide og dra i samme retning.