LOADING

Vår fremtid -
Arena NAV Ung

Arena NAV Ung er en digital arena for de som jobber med unge i NAV. Arenaen arrangeres av NAV i samarbeid med unge medvirkere, og holdes over tre dager.    

På arenaen vil det bli gjennomført workshoper med tema Det gode brukermøtet og Mulighetsrommet. I workshopene møtes medvirkere og NAV-ansatte i samtaler.
I noen av workshopene vil unge fortelle historier.  

I andre workshoper vil vi sammen undersøke hvilke muligheter vi har i samspillet mellom unge og NAV. Kan vi tenke nytt og annerledes? Formålet med Arenaen er at deltakerne får snakke sammen om tematikken. Målet er at ungdomsveiledere skal
få muligheten til å dele og drøfte det de er opptatt av, og at det skal bidra til
inspirasjon og konkrete grep inn i deres veileder-hverdag.

// 2022
Digitalt
APRIL
5-6
400

Deltakere

7

Timer med kunnskap

2

Dager med videreutvikling

1

Digital arena

Samskapere

En levende arena der vi kan dele erfaringer, tenke, reflektere og sammen lete etter nye muligheter for unge.

Meld deg på